Начало Курсове Преподаватели Сертификати Преводи Връзки
УК "Западни езици" извършва преводи от следните езици: английски, немски, френски, испански, италиански, гръцки.
Цени в лева за една страница (1800 знака)
Вид текст Мярка Крайна цена
от чужд
език
от български език
стандартни документи  стр. 9,50 11,00
нестандартни документи  стр. 12,00 13,50
научни доклади стр. 13,50 16,00
спец. икономически текстове стр. 14,00 17,50
спец. технически текстове стр. 14,00 17,50
елем. технически упътвания стр. 12,00 13,50
спец. медицински текстове стр. 16,00 20,00
елем. медицински описания стр. 13,50 16,00
спец. юридически текстове стр. 16,00 20,00
договори стр. 20,00 25,00
лична кореспонденция стр. 8,00 8,00
журналистически текстове стр. 13,00 17,50
философска литература стр. 13,00 17,50
художествена литература стр. 11,50 16,00
 
устен до макс. 2 часа час 70,00 70,00
устен до макс. 4 часа полуден 270,00 270,00
устен до макс. 7 часа ден 540,00 540,00

Адрес:София, бул Цариградско шосе 135, блок 3 За информация:тел. 873 98 06