Начало Курсове Преподаватели Сертификати Преводи Връзки
Гергана Фъркова Гергана Фъркова е старши асистент в Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Преподава икономически немски език и бизнес етика и етикет в Стопански факултет на университета. Има десетгодишен преподавателски стаж; води тренировъчни курсове по бизнес-немски в редица фирми и курс по бизнес комуникация в Германо-Българската индустриално-търговска камара. Тя е съавтор на учебници и учебни помагала по икономически немски, специализирани икономически и икономическо-юридически речници на немското издателство “Клет”. Работила е по международен проект за сертифицирането на “Европейското портфолио за чужди езици” на ЕС.
нагоре
Гергана Боянова Гергана Боянова е главен асистент в Софийски университет “Св. Климент Охридски”, преподава немски език за туристическо обслужване и реклама в туризма. Научните и интереси са в областта на психолингвистиката и изследването на индивидуалните различия при усвояването на чужд език, защитила е докторска дисертация в Германия.
нагоре
Венче Младенова Венче Младенова е асистент в катедра „Западни езици” на Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Преподавател е по икономически испански език и испански за сферата на туризма. Защитила е магистърска степен с кратък учебен испанско-български речник на икономическите термини. Води кандидатстудентски курсове, занимава се с преводи на специализирани текстове. Работила e по международни проекти, както и в сътрудничество с държавни и неправителствени организации, както и с издателство „Колибри” в подготовката на двуезичен испанско-български речник.
нагоре
Емануела Свиларова Емануела Свиларова е асистент по френски език в Катедра "Западни езици" на Софийски университет "Св. Климент Охридски". Завършила е бакалавърски степени по Европеистика и Френска филология в Софийския университет. След защита на магистърска работа по съвременна френска литература в Университет Париж 4 - Сорбона, продължава изследователската си работа с докторат по сравнителна литература, осъществяван съвместно между Катедра по Теория на литературата на СУ и Университет Париж 3 - Нова Сорбона, на тема личния разказ в съвременната българска и френска литература. Съавтор е на учебник за подготвителен клас на гимназиите със засилено изучаване на френски език - "Рали".

Посетете личния блог на Емануела Свиларова на адрес:
http://fle-unisofia.blogspot.com/
нагоре