Начало Курсове Преподаватели Сертификати Преводи Връзки
Бизнес немски
Телефониране
Бизнес етикет
Банков италиански
Бизнес италиански
Бизнес испански
Немски - Делово общуване
Английски - Хотелиерство
Френски - Хотелиерство
Немски - Хотелиерство
Испански - Хотелиерство
Юридически испански

Юридически испански език и испански за международни отношения

Курсът по юридически испански език е насочен за хора, които имат базисни познания по испански език и желаят да продължат да изучават и усъвършенстват езика, за да могат да го прилагат в своето професионално поприще.

Курсът цели да покрие специфичните нужди за комуникация на всички специалисти в областта на Правото, Юриспруденцията и Международните отношения.

Една от основните цели на курса е учащите да усвоят богата гама от терминология, с която да могат да боравят в своята работа. За тази цел се работи с автентични документи, диалози и текстове, които въвеждат професионалната ситуация, темата и съответната лексика. Включени са четирите комуникативни умения (разбиране при четене, говорене, писане, разбиране при слушане), както и разнообразни упражнения и дейности, които ще позволят на учащите да опознаят процедурите и документацията на тяхната професия.

Състои се 36 учебни часа работа с преподавател и 4 учебни часа изпит за сертификат.

Занятията са обединени в следните теми:

Теми:
Увод в Правото
Класификация и упражняване на Правото
Конституция и съдебна власт
Процесуално право
Наказателно право
Гражданско и търговско право
Юридически консултации
Международно право
Право на ЕС
Институции на ЕС и правов ред
Значение на международните организации
Дипломация и Протокол
Борба с международния тероризъм
НАТО - система за сигурност, проблеми, разширяване
Европейската конвенция за защита правата на човека

Цена: 295 лв.
Цена за учащи (15% отстъпка): 250 лв.

Преподавател: Даниела Витанова