Начало Курсове Преподаватели Сертификати Преводи Връзки
Бизнес немски
Телефониране
Бизнес етикет
Банков италиански
Бизнес италиански
Бизнес испански
Немски - Делово общуване
Английски - Хотелиерство
Френски - Хотелиерство
Немски - Хотелиерство
Испански - Хотелиерство
Юридически испански

Бизнес немски

Курсът Бизнес немски е тренировъчна програма от 40 учебни часа.

Той цели от една страна да разшири езиковите познания и комуникативни умения, като въвежда и тренира специални понятия от областта на икономиката; от друга страна цел на курса е да въведе и запознае служителите с утвърдените норми на поведение и очаквани реакции в делова среда.

Владеенето на правилата при комуникация с чуждестранни партньори може да допринесе за едно трайно и успешно партньорство.

Особено внимание е отделено на различните регистри и стилове в общуването в зависимост от това доколко познаваме събеседника и в каква йерархична връзка се намираме помежду си.

Занятията са обединени в следните теми:

1.Посрещане на бизнес партньор и първи разговори
Как да се представим, как да представим други колеги
Как да попитаме учтиво и да се информираме за събеседника си
Да представим дневната програма
Разходка из предприятието
2.Всичко за предприятието
Браншове и видове предприятия
Големина и капацитет на предприятието
Структура на предприятието
Фирмена презентация
3.Бизнес обяд/вечеря
Как да отправим покана
Да приемем или да отхвърлим покана, да уговорим среща
Да препоръчаме ресторант
Разговори по време на деловия обяд в ресторанта: за семейството, дома, града, в който живеем, свободно време и интереси
4.Дейност на предприятието
Структура и задачи на различните отдели
Работно време и заплащане
Кое къде се намира, как да се ориентираме в сградата, как да стигнем до даден отдел
Описание на дейности, кой за какво отговаря
5.Водене на телефонен разговор
Как да се свържем с точния партньор
Неразбиране или погрешно разбиране по време на разговора, уточняващи въпроси, международната таблица за спелуване
Когато търсеното лице отсъства: как да обясним, че търсеното лице го няма, как да оставим съобщение; как да приемем съобщение за друг
Най-честите грешки при телефонирането, които можем да избегнем

Темите са съчетани с подходящи граматически упражнения, които ще подобрят вашите езикови умения.

Цена: 295 лв.
Цена за учащи (15% отстъпка): 250 лв.

Преподавател: Гергана Фъркова