Начало Курсове Преподаватели Сертификати Преводи Връзки
Бизнес немски
Телефониране
Бизнес етикет
Банков италиански
Бизнес италиански
Бизнес испански
Немски - Делово общуване
Английски - Хотелиерство
Френски - Хотелиерство
Немски - Хотелиерство
Испански - Хотелиерство
Юридически испански

Бизнес етикет

Курсът по бизнес етикет (40 академични часа) ще разшири вашите езикови познания и комуникативни умения, като въвежда и тренира специални понятия от областта на икономиката.

Семинарът предвижда съпоставително разглеждане на специфичните за отделни култури норми и образци на поведение, познаването на които ще улесни общуването и ще ви подготви за сътрудничеството в мултикултурна среда, ще е от практическа полза и за постигане на бъдещи бизнес цели.

Курсът разглежда и анализира типични ситуации от професионалния живот, които са свързани с владеенето на обща и специална терминология, които развиват определени речеви стратегии и съответните езикови средства.

Основна цел на курса е изясняването, разработването, проверката и задълбочаването на необходимите специални и езикови знания, както и тренирането на комуникативните умения, необходими за тези типични бизнес ситуации.

Най-убедителният "плюс" на курса е стремежът му да проблематизира културно подплатения фон на общуването, защото различните норми, ценностни системи, модели на поведение и емоции оказват пряко влияние върху комуникацията и редица примери показват, че те са предпоставка за успеха или провала на сътрудничеството между партньори от различни културни среди.

Занятията са обединени в следните теми:

Бизнес етикет. Етикетът също се мени, нови изисквания и остарели навици. Неписаните правила – минно поле.
Правила на поведение и общуване в делова среда. Делово представяне в различни ситуации - от интервюто за работа до среща с партньор Кодираният език на референциите.
Деловата среща. Водене на делови разговори. Езикът на тялото.
Панаири- професионалното ухажване, табутата в панаирните срещи.
Професионализъм и умел мениджмънт при подържането на контакти - грешки при воденето на телефонни разговори, утвърдени и нови формати в търговската кореспонденция и e-mail.
Изкуството на преговорите. Цели и стратегии. Игра по правилата.
Зависим ли е добрият мениджмънт от културните особености? Проблеми на мениджмънта в ЕС.

Цена: 295 лв.
Цена за учащи (15% отстъпка): 250 лв.

Преподавател: Гергана Фъркова