Начало Курсове Преподаватели Сертификати Преводи Връзки
Бизнес немски
Телефониране
Бизнес етикет
Банков италиански
Бизнес италиански
Бизнес испански
Немски - Делово общуване
Английски - Хотелиерство
Френски - Хотелиерство
Немски - Хотелиерство
Испански - Хотелиерство
Юридически испански

Френски език за хотелиерство

Ниво: В1
(Необходимо е покрито езиково ниво A2 от Общата европейска езикова рамка)

Състои се 36 учебни часа работа с преподавател и 4 учебни часа изпит за сертификат.

Занятията са обединени в следните теми:

Теми:
Посрещане на гости и регистрация
Обзавеждане на стаите и обстановка в хотела
Задължения на посрещащия персонал в хотела
Информация за хотелските съоръжения и предлаганите услуги
Пари и обмен на валута
Пътища, транспортна мрежа и ориентиране в населеното място
Местонахождение на хотела
Приемане, потвърждаване, промени и анулиране на резервации
Изготвяне на сметки за ползвани услуги и изпращане на гостите

За кого е подходящ курсът?
Администратори на рецепция в хотел
Специалисти от хотелиерската и туристическата индустрия, които искат да активират, разширят и доизградят професионалните си познания по френски език
Студенти от специалност туризъм в университетите, висшите икономически училища и колежите по туризъм
Ученици след ІХ клас от специализираните гимназии по хотелиерство, туризъм, търговия и икономика с разширено изучаване на френски език

Цена: 295 лв.
Цена за учащи (15% отстъпка): 250 лв.

Преподавател: Магдалена Маркова