Начало Курсове Преподаватели Сертификати Преводи Връзки
Бизнес немски
Телефониране
Бизнес етикет
Банков италиански
Бизнес италиански
Бизнес испански
Немски - Делово общуване
Английски - Хотелиерство
Френски - Хотелиерство
Немски - Хотелиерство
Испански - Хотелиерство
Юридически испански

Немски език в деловото общуване

Kурсът предлага основите на една обща професионална комуникация, която може да се приложи в различни професионални ситуации.

Към всяка тема се разглеждат типични речеви средства, както и лексикални и граматически структури, които се използват най-често в административна среда.

Състои се 36 учебни часа работа с преподавател и 4 учебни часа изпит за сертификат.

Занятията са обединени в следните теми:

Теми:
Организация и строеж на фирмата
Представяне и кандидатстване за работа
Презентации на продукти на фирмата
Продажби. Бизнес кореспонденция
Транспорт, логистика
Финанси, банки, кредитиране
Работно време, трудови договори
Офискомуникация

За кого е подходящ курсът?
Юристи, икономисти, счетоводители, местна администрация
Студенти по икономика, право, публична администрация
Ученици от стопански гимназии и техникуми по икономика

Цена: 295 лв.
Цена за учащи (15% отстъпка): 250 лв.

Преподавател: Галина Павлова