Начало Курсове Преподаватели Сертификати Преводи Връзки
Бизнес немски
Телефониране
Бизнес етикет
Банков италиански
Бизнес италиански
Бизнес испански
Немски - Делово общуване
Английски - Хотелиерство
Френски - Хотелиерство
Немски - Хотелиерство
Испански - Хотелиерство
Юридически испански

Бизнес италиански

Курсът по бизнес италиански се състои от 40 учебни часа.

Има за цел да разшири езиковите познания, като ги обогати с бизнес терминология.

Набляга се и на спецификата на стила на устната и писмена бизнес комуникация.

Занятията са обединени в следните теми:

1.Търсене на работа:
Обяви за работа
Писане на мотивационно писмо
Писане на CV
2.Представяне на продукт/услуга:
Описание, характеристики
Сектори на приложение
3.Презентация на фирма:
Юридическа форма на предприятието
Предмет на дейност
Пазарен дял
4.Бизнес кореспонденция
Особености при воденето на бизнес кореспонденция
Писане на различни видове писма: циркулярно писмо, презентация на фирма, оферта, поръчка, рекламация.

Темите са съчетани с подходящи граматически упражнения, които ще подобрят вашите езикови умения.

Цена: 295 лв.
Цена за учащи (15% отстъпка): 250 лв.

Преподавател: Антоанета Китова