Начало Курсове Преподаватели Сертификати Преводи Връзки
Бизнес немски
Телефониране
Бизнес етикет
Банков италиански
Бизнес италиански
Бизнес испански
Немски - Делово общуване
Английски - Хотелиерство
Френски - Хотелиерство
Немски - Хотелиерство
Испански - Хотелиерство
Юридически испански

Бизнес и икономически испански език

Курсът по бизнес и икономически испански е насочен за хора, които имат базисни познания по испански език и желаят да продължат да изучават и усъвършенстват езика, за да могат да го прилагат в своето професионално поприще.

Курсът цели да покрие специфичните нужди за комуникация на всички специалисти в областта на Икономиката, Стопанското управление, МИО, както и всички, които се занимават с бизнес и търговия.

Една от основните цели на курса е учащите да усвоят богата гама от терминология, с която да могат да боравят в своята работа. За тази цел се работи с автентични документи, диалози и текстове, които въвеждат професионалната ситуация, темата и съответната лексика. Включени са четирите комуникативни умения (разбиране при четене, говорене, писане, разбиране при слушане), както и разнообразни упражнения и дейности, които ще позволят на учащите да опознаят процедурите и документацията на тяхната професия.

Състои се 36 учебни часа работа с преподавател и 4 учебни часа изпит за сертификат.

Занятията са обединени в следните теми:

Теми:
Фирми, управление на фирми, видове дружества
Човешки ресурси
Маркетинг и реклама
Покупко-продажба
Внос и износ
Търговски камари
Банково дело
Борса
Данъчна система
Водене на преговори
Бизнес кореспонденция
Провеждане на телефонен разговор
Конгреси, изложения, семинари
Бизнес етикет

Цена: 295 лв.
Цена за учащи (15% отстъпка): 250 лв.

Преподавател: Даниела Витанова