Начало Курсове Преподаватели Сертификати Преводи Връзки
Бизнес немски
Телефониране
Бизнес етикет
Банков италиански
Бизнес италиански
Бизнес испански
Немски - Делово общуване
Английски - Хотелиерство
Френски - Хотелиерство
Немски - Хотелиерство
Испански - Хотелиерство
Юридически испански

Банков и финансов италиански език

Курсът по банков и финансов италиански език (40 академични часа) е комуникативноориентиран.

Посветен е на дейности и проблеми, свързани с кредитните операции.

Същевременно се развиват умения за устна и писмена комуникация.

Подходящ е както за учащи се, така и за професионалисти при комуникацията им с чуждестранни партньори.

Занятията са обединени в следните теми:

1.Среща с клиенти
Представяне
Банкови продукти и услуги
2.Въведение в кредита
Основни понятия. Кредити за физически лица
Искане за кредит, условия, при които се отпуска.
3.Потребителски кредит
Видове и характеристики
Телефонен разговор, оставяне на съобщение.
4.Целеви заеми
Кредит за покупка на автомобил
Банкова бизнес кореспонденция: структура на бизнес писмо, най-често използвани съкращения
5.Револвираща кредитна карта
Характеристики, условия, при които се отпуска
Писане на факс
6.Ипотечен кредит
Видове, особености
Писане на e-mail

Темите са съчетани с подходящи граматически упражнения, които ще подобрят вашите езикови умения.

Цена: 295 лв.
Цена за учащи (15% отстъпка): 250 лв.

Преподавател: Антоанета Китова